Privathaftpflichtversicherung – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Privathaftpflichtversicherung jest ubezpieczeniem szkód wyrządzonych osobom trzecim, podczas życia prywatnego osoby ubezpieczonej. Jest to jedno z najważniejszych ubezpieczeń majątkowych w Niemczech. Według niemieckiego prawa odpowiedzialność cywilna osób prywatnych za wyrządzone szkody jest bowiem generalnie nieograniczona. Dlatego często szkody tego typu mają bardzo poważne konsekwencje finansowe. Koszt ubezpieczenia to przy tym zaledwie Read more…

Auslandsreise-Krankenversicherung Hanse Merkur a obowiązek ubezpieczenia

Artykuł dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo przebywających w Niemczech. Można je wykupić na okres do max. 5 lat. Ostatnio popularne są taryfy firmy Hanse Merkur (69€ lub 99€ na miesiąc). Teza artykułu jest następująca: Polacy, podlegający w Niemczech obowiązkowi meldunkowem, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych, którzy Read more…

Umorzenie zaległych składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

1 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa, której celem jest zlikwidowanie obciążenia socjalnego, wynikającego z zaległości za ubezpieczenie zdrowotne, powstałych po wprowadzeniu powszechnego obowiązku ubezpieczenia w Niemczech – Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung. Ustawa dotyczy osób ubezpieczonych państwowo w kasach chorych oraz ubezpieczonych prywatnie. Read more…

Powszechny obowiązek ubezpieczenia emerytalnego

Od kiedy obowiązek ubezpieczenia? System ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech składa się z ubezpieczenia państwowego i prywatnego. Obowiązek ubezpieczenia państwowego wszedł w życie 01.04.2007 i obejmuje głównie osoby dotychczas nieubezpieczone, a ostatnio ubezpieczone państwowo (§5 Abs. 13 SGB V). Obowiązek ubezpieczenia prywatnego wszedł w życie 01.01.2009 i dotyczy osób dotychczas nieobjętych Read more…

Zanim na emeryturę…

Coraz więcej osób wykupuje prywatne ubezpieczenie emerytalne lub decyduje się na inną formę oszczędzania na starość. Niestety bardzo wiele osób nie jest świadomych, bądź bagatelizuje ryzyko śmierci, choroby i inwalidztwa w okresie przed przej Zanim na emeryturę… Kwestia zabezpieczenia finansowego w wieku emerytalnym, jest przez coraz więcej osób traktowana poważnie. Read more…

Rürup – Rente = EMERYTURA…

…(nie tylko) dla osób prowadzących działalność gospodarcza Inaczej niż w Polsce, osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech (tzw. Selbständige, Gewerbetreibende) nie mają obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego. Nie muszą odprowadzać składek do „Deutsche Rentenversicherung”, odpowiednika polskiego ZUS-u, ale nie nabierają również prawa do niemieckiej państwowej emerytury. O odpowiednie zabezpieczenie finansowe w wielu emerytalnym muszą Read more…