Pierwsze kary za niepłacenie obowiązkowego ubezpieczenia

Published by Marcin Studencki on

Kary dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegepflichtversicherung), wykupywanego w pakiecie z ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku zalegania za 6 kolejnych składek miesięcznych, ubezpieczalnia zobowiązana jest zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie meldunkowym (najczęściej jest to Kreisverwaltungsreferat). Zaleganie ze składkami stanowi bowiem niestosowanie się do przepisów prawa, tzw. Ordnungswidrigkeit (§121 Abs. 1 Ziff. 6 SGB XI), za co grozi kara pieniężna w wysokości do 2500 € (§121 Abs. 2 SGB XI).

Po otrzymaniu informacji o zaleganiu ze składkami, odpowiedni urząd wysyła upomnienie i daje możliwość wyjaśnienia przyczyn niepłacenia. Jeżeli pismo pozostaje bez odpowiedzi, zostaje nałożona kara pieniężna. Dotychczasowe kary nakładane przez urząd w Monachium wynoszą ok. 330 €.

Osoby, których kary dotyczą, najczęściej nie płacą również składek na ubezpieczenie zdrowotne. Najlepszym rozwiązaniem uniknięcia kary jest pisemne wyjaśnienie powodów niepłacenia składek i niezwłoczne opłacenie zaległych składek na ubezpieczenie pielęgnacyjne, które stanowią relatywnie małą część całkowitej składki odprowadzanej do ubezpieczalni.


Marcin Studencki

Marcin Studencki to absolwent uczelni ekonomicznych w Polsce i Niemczech, doświadczony makler ubezpieczeniowy w Monachium. Jako współzałożyciel i członek zarządu współtworzył firmę i markę PLDF w latach 2008-2018.

Translate »