Privathaftpflichtversicherung – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Published by PLDF GmbH on

Privathaftpflichtversicherung jest ubezpieczeniem szkód wyrządzonych osobom trzecim, podczas życia prywatnego osoby ubezpieczonej. Jest to jedno z najważniejszych ubezpieczeń majątkowych w Niemczech.

Według niemieckiego prawa odpowiedzialność cywilna osób prywatnych za wyrządzone szkody jest bowiem generalnie nieograniczona. Dlatego często szkody tego typu mają bardzo poważne konsekwencje finansowe. Koszt ubezpieczenia to przy tym zaledwie kilkadziesiąt euro rocznie, dla całej rodziny, obowiązującego na całym świecie, z sumą ubezpieczenia od kilku do kilkudziesięciu milionów euro. Stosunkowo niska cena za komfort ubezpieczenia od zdarzeń nieprzewidywalnych. 

Podczas gdy w Polsce jest to nadal mało popularne ubezpieczenie, w Niemczech ubezpieczonych jest ok. 80% mieszkańców, co stanowi największy wskaźnik w Europie. Świadczy to na pewno o mentalności ludzi, którzy tego typu zdarzenia najchętniej regulują poprzez ubezpieczenie, najczęściej z pomocą rzeczoznawców, prawników itp., co dodatkowo znacznie zwiększa wysokość szkody. 

Ubezpieczenie Privathaftpflichtversicherung chroni przez szkodami osbowymi (np. koszty leczenia obrażeń ciała, odszkodowanie za poniesione straty moralne – Schmerzensgeld), szkodami rzeczowymi (koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy) oraz szkodami majątkowymi (np. utrata dochodu w wyniku czasowej niezdolności do pracy, spowodowanej szkodą). Bardzo ważną funkcją ubezpieczenia jest ponadto ochrona przed bezpodstawnymi roszczeniami. Ubezpieczenie jest w takich przypadkach stroną w sporze i pełni funkcję pewnego rodzaju ubezpieczenia ochrony prawnej (Rechtschutzversicherung)

Wielu osobom ubezpieczenie Privathaftpflichtversicherung kojarzy się tylko z „ubezpieczeniem mieszkania“. Prawdopodobnie dlatego, że jest ono najczęściej wymagane przy najmie mieszkania. Nie wszyscy są tego świadomi, ale niemal zawsze podpisując umowę najmu, zobowiązujemy się, że wykupimy tego typu ubezpieczenie. Wynajemca chroni się w ten sposób na wypadek szkód wyrządzonych ewentualnie przez najemcę w jego mieszkaniu. Ubezpieczenie Privathaftpflichtversicherung obejmuje jednak znacznie więcej rodzajów szkód. Poniżej opis kilku z nich, które zawierają dobre taryfy ubezpieczeniowe:

  • Beaufsichtigung fremder Kinder: Szkody powstałe podczas nieodpłatnej opieki nad obcymi dziećmi (opiekun generalnie odpowiada za szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod jego opieką!). 
  • Teilnahme an Betriebspraktika: Szkody spowodowane podczas praktyk szkolnych, studenckich itd.
  • Gefälligkeitsschäden: Szkody powstałe podczas świadczenia nieodpłatnej pomocy (np. pomoc sąsiedzka podczas przeprowadzki).
  • Schäden aus elektronischem Datenaustausch/ Internetnutzung: Szkody powstałe podczas używania inernetu (np. w wyniku wysłania e-maila zainfekowanego wirusem).   
  • Mietsachschäden: Szkody spowodowane w wynajmowanych mieszkaniach (np. uszkodzenie wanny, parkietu, kuchni). 
  • Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern: Np. koszty leczenia i rehabilitacji po urazach ciała (kasy chorych lub prywatne ubezpieczalnie zdrowotne mają prawo do obciążenia sprawcy kosztami leczenia i rehabilitacji poszkodowanego!).
  • Verlust eigener/fremder Schlüssel: Szkody w wyniku zgubienia własnych lub obcych kluczy.
  • Ausfalldeckung: W przypadku gdy osoba ubezpieczona sama została poszkodowana, a sprawca szkody nie posiada stosownego ubezpieczenia oraz w żaden inny sposób nie jest w stanie pokryć szkody, koszty pokrywa własne ubezpieczenie.   
  • grobe Fahrlässigkeit: Pokrycie kosztów szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie pod nieobecność płonącej świecy, która powoduje pożar mieszkania). 
  • Hüten fremder Hunde: Szkody spowodowane przez pozostawione pod nieodpłatną opiekę obce psy.

Na koniec, dla lepszego zobrazowania konsekwencji finansowych, które mogą wyniknąć ze szkody odpowiedzialności cywilnej, przykład faktycznego zdarzenia ubezpieczeniowego: 

Nastoletni chłopak, podczas zbyt frywolnej jazdy na rowerze, potrąca na chodniku starszą kobietę, niosącą w obu rękach torby z zakupami. Kobieta upada i doznaje złamania biodra oraz prawej ręki. Całkowita kwota wypłacona przez ubezpieczalnię rodziców sprawcy wyniosła 44.500€. Objęła ona m.in. koszty leczenia i rehabilitacji poniesione przez kasę chorych, odszkodowanie za poniesione straty moralne „Schmerzensgeld“, koszty prawników i rzeczoznawców (Źródło: Versicherungsfälle des Jahres 2012, GDV).

Masz pytanie do autora lub na temat artykułu? Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń do nas.:
+49 89 59068590


PLDF GmbH

Firma PLDF GmbH została założona w 2008 roku w Monachium. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni i wykształceni specjaliści z zakresu finansów osobistych i firmowych. Specjalizujemy się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Mobile/WhatsApp: +49 17610340462

Translate »