Ubezpieczenie emerytalne

Dlaczego należy prywatnie oszczędzać na emeryturę?

Jesteś osobą zatrudnioną i przynależysz do obowiązkowego systemu ubezpieczenia społecznego?

Następujące starzenie się społeczeństwa powoduje coraz większe obciążenie systemu ubezpieczenia społecznego, coraz mniej osób w wieku produkcyjnym musi utrzymywać coraz więcej emerytów. Skutkiem tego jest stałe obniżanie się poziomu emerytur. W latach 1990-2010 średni poziom emerytury brutto w Niemczech obniżył się z 50,2 % do 43,7 % dochodów brutto osiąganych przed przejściem na emeryturę. Przy obecnym rozwoju demograficznym, do 2030 r. średni poziom emerytury brutto zmniejszy się szacunkowo o kolejne 20%.

Prowadzisz działalność gosopdarczą?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech generalnie zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia społecznego. Oznacza to również, że nie mają prawa do państwowych świadczeń emerytalnych. O odpowiedni dochód w wieku emerytalnym muszą zadbać we własnym zakresie.

Nasza firma oferuje m.in.:

  • klasyczne prywatne ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie emerytalne oparte na funduszach inwestycyjnych
  • ubezpieczenie emerytalne z państwowymi dotacjami (Riester-Rente)

Nie tylko dla osób zatrudnionych: Riester-Rente

Skierowane głównie do osób zatrudnionych, obowiązkowo ubezpieczonych społecznie. Na dotacje państwowe składają się tzw. Grundzulage (od 2018 roku 175 Euro/rok na osobę dorosłą) oraz do tzw. Kinderzulage (185 Euro/rok na każde uprawnione dziecko; 300 Euro/rok na dzieci urodzone od roku 2008). Warunkiem otrzymania pełnej dotacji jest wpłacenie na poczet ubezpieczenia składki rocznej w wysokości min. 4% rocznego dochodu brutto pomniejszonego o kwotę należnych dotacji. Minimalna wysokość składki rocznej wynosi przy tym 60€.

Skierowane głównie do osób zatrudnionych, obowiązkowo ubezpieczonych społecznie. Na dotacje państwowe składają się tzw. Grundzulage (od 2018 roku 175 Euro/rok na osobę dorosłą) oraz do tzw. Kinderzulage (185 Euro/rok na każde uprawnione dziecko; 300 Euro/rok na dzieci urodzone od roku 2008). Warunkiem otrzymania pełnej dotacji jest wpłacenie na poczet ubezpieczenia składki rocznej w wysokości min. 4% rocznego dochodu brutto pomniejszonego o kwotę należnych dotacji. Minimalna wysokość składki rocznej wynosi przy tym 60€.

Przykład: rodzina z 3 dzieci (najmłodsze dziecko urodzone w 2008 r.), roczne zarobki męża (osoba zatrudniona) 40.000€ brutto, niepracująca żona

4% z 40.000€ = 1.600€

max. kwota dotacji męża (na rok): 175€ + 185€ + 185€ + 300€ = 845€

max. kwota dotacji żony (na rok): 175€

wysokość skłądki męża: 1.600€ – 845€ = 755€ (na rok)

wysokość składki żony: 60€ (na rok)

Aby otrzymać pełną dotację w wysokości 1.020€, rodzina musi wpłacić na poczet ubezpieczenia składkę w wysokości 815€ rocznie, tj. 67,92€/miesiąc.

Ubezpieczenie emerytalne z ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców (Rürup-Rente):

Skierowane głównie do osób prowadzących działalność gospodarczą. Składki płacone na ubezpieczenie można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym, z roku na rok w coraz większej części. Za rok 2021 jest to 92%, docelowo w roku 2025 będzie można uwzględnić 100% składek ubezpieczeniowych. Maksymalna kwota składek objętych ulgami podatkowymi to 20.000 Euro/rok (w przypadku małżeństw – 40.000 Euro/rok). 

Przykład: osoba prowadząca działalność gosopdarczą, wysokość podatku dochodowego ok. 30%, składka ubezpieczeniowa 300€/miesiąc:

składka roczna: 300€ * 12 = 3.600€

kwota możliwa do uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym (stan: 2014 r.): 78% z 3.600€ = 2.808€

oszczędność roczna: 30% z 2.808€ = 842,40€

Płacąc miesięczną składkę ubezpieczeniową w wysokości 300€, ubezpieczony może uwzględnić w rozliczeniu podatkowym kwotę 2.808€, co przy założonej wysokości podatku ok. 30%, daje mu roczną oszczędność podatkową w wysokości 842,40€.

Aby skorzystać z naszych usług zadzwoń teraz lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

Translate »