Bürgerentlastungsgesetz – więcej pieniędzy dla podatników

Published by PLDF GmbH on

Od stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy ustawy Bürgerentlastungsgesetz, dzięki którym będzie możliwe pełniejsze odliczanie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego od podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Ministerium Finansów szacuje, że dzięki ustawie obywatele zaoszczędzą w sumie ok. 9,5 miliardów Euro. Ustawa jest kolejną reakcją na kryzys systemu ubezpieczeń społecznych. Rząd niemiecki ma nadzieję, że w ten sposób zaoszczędzone przez obywateli pieniądze, zostaną przeznaczone na prywatne formy oszczędzania na emeryturę.

Od 1 stycznia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie można w pełni uwzględnić w rozliczeniu podatkowym pod warunkiem, że zakres ubezpieczenia odpowiada zakresowi ubezpieczenia państwowego (tzw. Basisschutz). Składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne będzie można odliczyć w 100%. Część składki na świadczenia przekraczające zakres ubezpieczenia państwowego tj.: ubezpieczenie chorobowe,naturalne metody leczenia, zakwaterowanie w pokoju 1- lub 2-osobowym itp., mogą również zostać uwzględnione w rozliczeniu podatkowym w ramach tzw. „sonstige Vorsorgeaufwendungen”, pod warunkiem, że tego typu wydatki w sumie nie przekraczają określonej kwoty (patrz tabelka poniżej). Kwota ta od stycznia zostaje podniesiona o 400€/rok. Poza kosztami ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego tzw. „sonstige Vorsorgeaufwendungen” obejmują wydatki na takie ubezpieczenia jak np.: od niezdolności do wykonywania pracy, wypadkowe, od bezrobocia, na życie, odpowiedzialności cywilnej itp.

Na reformie najbardziej skorzystają rodziny z dziećmi,ponieważ od podatku można odliczyć składki wszystkich członków rodziny. Można więc generalnie przyjąć regułę, że im większa rodzina i im bardziej wartościowe ubezpieczenie, tym więcej można odliczyć od podatku i tym więcej zaoszczędzić.

Przyklad: rodzina z 2 dziećmi, dochód roczny do opodatkowania 30.000€, stopa podatkowa 30%*

Skladka miesięczna ubezpieczenia: 500€
Oszczędność podatkowa na miesiąc: 150€
Faktyczna składka miesięczna: 350€

*powyższy przykład stanowi obliczenie przybliżone; dla uzyskania dokładnych informacji o wysokości możliwych osczędności, najlepiej zasięgnąć porady doradcy podatkowego

Max. kwoty wydatków w ramach tzw. „sonstige Vorsorgeaufwendungen”, ktróre można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym; stan: 2008 r.

Osoby zatrudnioneOsoby prowadzące działalność gosp.
osoby stanu wolnegomałżeństwaosoby stanu wolnegomałżeństwa
1.500€ (1.900€*)3.000€ (3.800€*)2.400€ (2.800€*)4.800€ (5.600€*)

*kwoty obowiązujące od 01.01.2010

Za informowanie urzędów finansowych o wysokości składek ubezpieczeniowych, które można odliczyć od podatku, odpowiedzialne są ubezpieczalnie. Zgłoszenia dokonują one poprzez numer identyfikacyjny ubezpieczonego (ID-Nummer). Oszczędności można uzyskać na koniec roku przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego, ale istnieje również możliwość uzyskania ich na bieżąco. W tym celu należy na początku roku złożyć wniosek w urzędzie finansowym o uwzględnienie składek na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne w zaliczkach na podatek i załączyć do niego zaświadczenie ubezpieczalni o szacunkowej wysokości składek do odliczenia. Jak to zrobić, najlepiej spytać swojego doradcę podatkowego lub księgową.


PLDF GmbH

Firma PLDF GmbH została założona w 2008 roku w Monachium. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni i wykształceni specjaliści z zakresu finansów osobistych i firmowych. Specjalizujemy się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Mobile/WhatsApp: +49 17610340462

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »