Wymogi obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w Niemczech

Sprawdź czy Twoje ubezpieczenie spełnia wymogi obowiązku ubezpieczenia w Niemczech Do ubezpieczeń, które z pewnością spełniają wymogi obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w Niemczech należą: – niemieckie prywatne ubezpieczenie zdrowotne (Krankheitskostenvollversicherung incl. Pflegepflichtversicherung) – niemieckie państwowe ubezpieczenie zdrowotne (gesetzliche Krankenversicherung incl. Pflegepflichtversicherung) – polskie państwowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ (pod Read more…

Privathaftpflichtversicherung – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Privathaftpflichtversicherung jest ubezpieczeniem szkód wyrządzonych osobom trzecim, podczas życia prywatnego osoby ubezpieczonej. Jest to jedno z najważniejszych ubezpieczeń majątkowych w Niemczech. Według niemieckiego prawa odpowiedzialność cywilna osób prywatnych za wyrządzone szkody jest bowiem generalnie nieograniczona. Dlatego często szkody tego typu mają bardzo poważne konsekwencje finansowe. Koszt ubezpieczenia to przy tym zaledwie Read more…

Auslandsreise-Krankenversicherung Hanse Merkur a obowiązek ubezpieczenia

Artykuł dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo przebywających w Niemczech. Można je wykupić na okres do max. 5 lat. Ostatnio popularne są taryfy firmy Hanse Merkur (69€ lub 99€ na miesiąc). Teza artykułu jest następująca: Polacy, podlegający w Niemczech obowiązkowi meldunkowem, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych, którzy Read more…

Umorzenie zaległych składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

1 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa, której celem jest zlikwidowanie obciążenia socjalnego, wynikającego z zaległości za ubezpieczenie zdrowotne, powstałych po wprowadzeniu powszechnego obowiązku ubezpieczenia w Niemczech – Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung. Ustawa dotyczy osób ubezpieczonych państwowo w kasach chorych oraz ubezpieczonych prywatnie. Read more…

Powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Od kiedy obowiązek ubezpieczenia? System ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech składa się z ubezpieczenia państwowego i prywatnego. Obowiązek ubezpieczenia państwowego wszedł w życie 01.04.2007 i obejmuje głównie osoby dotychczas nieubezpieczone, a ostatnio ubezpieczone państwowo (§5 Abs. 13 SGB V). Obowiązek ubezpieczenia prywatnego wszedł w życie 01.01.2009 i dotyczy osób dotychczas nieobjętych Read more…

Doskonały okres na inwestycję w nieruchomości

Niezależnie od koniunktury, inwestycje w nieruchomości zawsze należały do jednych z atrakcyjniejszych form pomnażania kapitału. Światowy kryzys finansowy czyni te formę inwestycji jeszcze bardziej atrakcyjną. Ogromne nakłady finansowe przeznaczone przez rządy krajów na łagodzenie skutków kryzysu, budzą obawy przed inflacją. Lokowanie pieniędzy w środki trwałe, jakimi są nieruchomości, to doskonały Read more…

Auslandsreisekrankenversicherung DKV a obowiązek ubezpieczenia

Artykuł dotyczy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo przebywających w Niemczech. Jest to ubezpieczenie na okres do max. 5 lat. Oferuje je większość niemieckich ubezpieczalni, bardzo znana jest taryfa AS4 firmy DKV. Teza artykułu jest następująca: Taryfa AS4 firmy DKV nie spełnia wymogów obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (§193 VVG) i pielęgnacyjnego (§1 SGB Read more…

Podwyżka składek prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Jest już niemal tradycją, że osoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne, z końcem roku otrzymują informację o podwyżce składki. Niestety, tak jak rosną ceny innych produktów czy usług, tak samo drożeją ubezpieczenia. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianami demograficznymi (z roku na rok żyjemy średnio dłużej), coraz droższymi usługami medycznymi oraz Read more…

UNISEX… czyli jak wzrosną składki ubezpieczenia od 21.12.2012

Od 21 grudnia 2012 r. wszystkie ubezpieczalnie w Niemczech mają obowiązek jednakowego kalkulowania składek ubezpieczeniowych, bez względu na płeć osoby ubezpieczonej. Oznacza to wprowadzenie tzw. Unisex-Tarife, czyli taryf zapewniających takie same świadczenia, po takiej samej cenie, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Tak zdecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uznał on, Read more…

Berufsunfähigkeitsversicherung

Ubezpieczenie będące tematem artykułu, zapewnia ustaloną miesięczną rentę inwalidzką, w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w zawodzie. Jest to generalnie najpełniejsza i najlepsza forma zabezpieczenia na wypadek utraty zdolności do pracy. Ubezpiecza ona bowiem nie tyle pracę w ogóle, co  wykonywany i najczęściej wyuczony zawód. Przykładowy piekarz, który dostał alergię Read more…

Translate »