Berufsunfähigkeitsversicherung

Published by PLDF GmbH on

Ubezpieczenie będące tematem artykułu, zapewnia ustaloną miesięczną rentę inwalidzką, w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w zawodzie. Jest to generalnie najpełniejsza i najlepsza forma zabezpieczenia na wypadek utraty zdolności do pracy. Ubezpiecza ona bowiem nie tyle pracę w ogóle, co  wykonywany i najczęściej wyuczony zawód. Przykładowy piekarz, który dostał alergię na mąkę, ma prawo do renty, bez względy na to, że jest w stanie pracować w innych zawodach.

Nadal miliony osób w Niemczech nie jest wystarczająco ubezpieczonych na wypadek niezdolności do wykonywania swojego zawodu, czy pracy w ogóle. Tymczasem statystycznie co czwarty pracownik przerywa pracę zawodową z przyczyn zdrowotnych, przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do najczęstszych powodów niezdolności do pracy należą przy tym: choroby psychiczne, schorzenia kręgosłupa, nowotwory oraz choroby układy krążenia. Stanowią one w sumie ok. 80% przyczyn niezdolności do pracy. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest po pierwsze cena ubezpieczenia. Wiele osób decyduje się na tańsze rozwiązania, takie jak np. ubezpieczenie wypadkowe (niem. Unfallversicherung). Tymczasem tylko i wyłącznie ubezpieczenie „Berufsunfähigkeitsversicherung“ zapewnia ochronę bez względu na przyczynę inwalidztwa. Wspomniane ubezpieczenie „Unfallversicherung“ chroni natomiast generalnie tylko przy wypadkach, które stanowi zaledwie ok. 8% wszystkich przyczyn niezdolności do pracy.  

Przykład 1: kobieta, pracownik biurowy, wiek 30 lat, osoba niepaląca, okres ubezpieczenie 32 lata, renta miesięczna 1500€, składka miesięczna – od ok. 45€

Innym powodem jest przeświadczenie, że jest się wystarczająco chronionym przez ubezpieczenie państwowe. W rzeczywistości jednak, pracownikom urodzonym po roku 1961, przysługuje jeszcze tylko tzw. Erwerbsminderungsrente, czyli ubezpieczenie od całkowitej niezdolności do pracy. Występuje ona, jeżeli osoba nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy dłużej niż 3 godziny dziennie. Przysługująca wówczas renta wynosi średnio ok. 30% dotychczsowych zarobków brutto. Renta ta dotyczy przy tym tylko osób zatrudnionych, nie przysługuje ona osobom prowadzącynm działalność gospodarczą (niem. Gewerbe). 

Przykład 1: kobieta, studentka, wiek 20 lat, osoba niepaląca, okres ubezpieczenie 42 lata, renta miesięczna 1000€, składka miesięczna – od ok. 20€

Tak jak w przypadku wszystkich ubezpieczeń życiowych, również tutaj obowiązuje zasada, im wcześniej tym korzystniej. Składka ubezpieczenia zależy bowiem w głownej mierze od wieku i stanu zdrowia. Dlatego ubezpieczenie najlepiej wykupić jeszcze podczas nauki szkolnej. W ten sposób można zapewnić sobie korzystną składkę przez cały okres ubezpieczenia.


PLDF GmbH

Firma PLDF GmbH została założona w 2008 roku w Monachium. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni i wykształceni specjaliści z zakresu finansów osobistych i firmowych. Specjalizujemy się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Mobile/WhatsApp: +49 17610340462

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »