Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zdrowotnego

Published by PLDF GmbH on

Opisane poniżej reguły dotyczą pełnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (niem. Krankheitskostenvollversicherung inkl. Pflegepflichtversicherung). Minimalny okres umowy ubezpieczeniowej wynosi zazwyczaj 2 lata. Oznacza to, że zawierając po raz pierwszy umowę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczalnię można zmienić najwcześniej po upływie 2 lat ubezpieczeniowych. Rok ubezpieczeniowy bywa najczęściej równoważny z rokiem kalendarzowym. W takim przypadku minimalny okres ubezpieczenia wynosi 2 pełne lata kalendarzowe. Np. przy ubezpieczeniu zawartym w lutym 2008 r., umowę po raz pierwszy można wypowiedzieć dopiero do końca 2010 r. Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej 3 miesiące przed upływem roku ubezpieczeniowego. Jeżeli się tego nie uczyni, umowa przedłuża się automatycznie o kolejny rok.

Wyżej opisane prawo to tzw. ordentliches Kündigungsrecht. Poza nim istnieje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, tzw. außerordetliches Kündigungsrecht. Należy do nich przede wszystkim podwyższenie składki ubezpieczeniowej. Umowę można wówczas wypowiedzieć w terminie do 1 miesiąca od momentu otrzymania informacji o podwyżce. 

 Większość ubezpieczalni planuje podwyżki składek z początkiem przyszłego roku. Należą do nich m.in.: ARAG, AXA, Central, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Münchener Verein, R+V. Informacje o podwyższeniu składek będą rozsyłane najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia. Należy je dokładnie czytać. Pisma są często celowo tak formułowane, by odciągnąć uwagę od podwyżek i spowodować, że klienci przegapią 1-miesieczny okres wypowiedzenia. 

W razie chęci zmiany ubezpieczyciela, kolejność postępowania powinna być następująca. Po otrzymaniu informacji o podwyżce, należy złożyć wniosek w innej ubezpieczalni. Po otrzymaniu polisy ubezpieczeniowej należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy w poprzedniej ubezpieczalni, pamiętając o 1-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Dodatkowo poprzedniej ubezpieczalni należy przedłożyć potwierdzenie nowego ubezpieczenia. Tylko w ten sposób poprzednia umowa zostanie definitywnie rozwiązania.

Inną szczególną okolicznością upoważniającą do wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej jest wymeldowanie miejsca zamieszkania w Niemczech. Można wówczas wypowiedzieć umowę z końcem miesiąca, w którym nastąpiło wymeldowanie. 


PLDF GmbH

Firma PLDF GmbH została założona w 2008 roku w Monachium. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni i wykształceni specjaliści z zakresu finansów osobistych i firmowych. Specjalizujemy się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Mobile/WhatsApp: +49 17610340462

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »