Umorzenie zaległych składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Published by PLDF GmbH on


1 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa, której celem jest zlikwidowanie obciążenia socjalnego, wynikającego z zaległości za ubezpieczenie zdrowotne, powstałych po wprowadzeniu powszechnego obowiązku ubezpieczenia w Niemczech – Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschulden in der Krankenversicherung. Ustawa dotyczy osób ubezpieczonych państwowo w kasach chorych oraz ubezpieczonych prywatnie. Dotyczy ona zarówno osób już ubezpieczonych jak i osób, który do tej pory nie wypełniły obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Poniżej najważniejsze postanowienia ustawy.

Osoby, które do 31.12.2013 złożą wniosek na ubezpieczenie zdrowotne (państwowe lub prywatne), nie będą musiały zapłacić zaległych składek za okres, w którym nie spełniały obowiązku ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia państwowego dodatkowym warunkiem zwolnienia z zaległych składek jest należenie do grona osób z obowiązkiem ubezpieczenia państwowego. Kto należy do tego grona regulują odpowiednie ustawy. Obowiązek ubezpiecznia państwowego istnieje od 01.04.2007. Osoby nie spełniające obowiązku musiały do tej pory liczyć się z koniecznością zapłaty pełnych składek wstecz od momentu wystąpienia obowiązku. Oznaczało to zaległości rzędu nawet ponad 20 tys. euro. Zaległe skłaki w ubezpieczeniu prywatnym były nieco niższe, dotychczasowe ustawy przewidywały nadpłatę do maks. 15 miesięcznych składek. 

Umorzenie długów generalni dotyczy tylko okresu przed złożeniem wniosku na ubezpieczenie. Generalnie nie dotyczy ono długów powstałych w okresie ubezpieczenia, w którym osoba ubezpieczona mogła korzystać ze świadczeń ubezpieczalni.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie specjalnej taryfy (tzw. „Notlagentarif“) dla osób notorycznie zalegających ze składkami na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia tej taryfy są ograniczone do leczenia w nagłych wypadkach. Po zakończeniu ustawowego procesu ściagania długów ubezpieczony zostaje automatycznie przeniesiony do tej taryfy. Dzięki znacznie niszej składce (ok. 100€/miesiąc) klient zostaje odciążony i ma możliwość szybszej spłaty długu. Po spłaceniu długu klient ma prawo powrotu do dotychczasowej taryfy. Za zgodą ubezpieczonego przeniesienie do „Notlagentarif“ może również nastąpić wstecz, to jest do momentu zawieszenia pełnej ochrony ubezpieczeniowej (tzw. Ruhen der Versicherung – obowiązyje od momentu zalegania za min. 2 składki miesięczne). W efekcie oznacza to zatem możliwość zmniejszenia już istniejących długów.

Jakie zasady będą obowiązywać od 01.01.2014?

Osoby, które mimo obowiązku ubezpieczenia złożą wniosek po 31.12.2013, muszą ponownie liczyć się z koniecznościa zapłaty zaległych składek za okres bez ubezpieczenia. Kasy chorych będą miały przy tym możliwość częściowego umorzenia długów. Na dzień pisania artykułu nie są znane szczegóły, jak wysokie może ono być. Całkowite umorzenie zaległości po 31.12.2013 będzie niemożliwe. Ma to zniechęcić osoby, które np. mają zamiar ubezpieczyć się dopiero po zachorowaniu.

Przykład 1: Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w kasie chorych od dnia 01.04.2007 (np. osoba, która w dniu 01.04.2007 r. nie posiadała ubezpieczenia zdrowotnego, nie posiada go do tej pory, a ostatnio była ubezpieczona obowiązkowo w kasie chorych jako zatrudniona). W przypadku złożenia wniosku na ubezpieczenie najpóźniej do 31.12.2013 zaległe składki zostaną w całości umorzone.

Przykład 2: Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w kasie chorych od 01.04.2007, która ubezpieczyła się od 01.01.2010 i została zobowiązana do spłacenia zaległych składek za okres 01.04.2007 – 31.12.2009. Od momentu ubezpieczenia notorycznie zalega za bieżące składki oraz zaległe składki za okres do 31.12.2009. Osoba ma możliwość złożenia wniosku o umorzenie długów. Niespłacone jeszcze zaległę składki oraz odsetki karne za okres do 31.12.2009 zostaną całkowicie umorzone. Zaległości za okres od 01.01.2010 pozostają do spłacenia, zmniejszą się jedynie wysokość zaległych odsetek karnych z 5% na 1% miesięcznie.

Przykład 3: Osoba ubezpieczona prywatnie nie płaci składek lub płaci nieregularnie. Od momentu zalegania za min. 2 składki miesięczne ochrona ubezpieczeniowa została ograniczona do nagłych przypadków. Według nowego pawa osoba taka po zakończeniu ustawowego procesu ściagania długów zostaje automatycznie przeniesiona do tzw. „Notlagentarif“ (składka ok. 100€ na miesiąc). Za zgodą ubezpieczonego może to nastąpić również wstecz od momentu ograniczenia ochorny ubezpieczeniowej, co w efekcie zmniejszy dług wobec ubezpieczalni.


PLDF GmbH

Firma PLDF GmbH została założona w 2008 roku w Monachium. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni i wykształceni specjaliści z zakresu finansów osobistych i firmowych. Specjalizujemy się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Mobile/WhatsApp: +49 17610340462

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »