UNISEX… czyli jak wzrosną składki ubezpieczenia od 21.12.2012

Published by PLDF GmbH on

Od 21 grudnia 2012 r. wszystkie ubezpieczalnie w Niemczech mają obowiązek jednakowego kalkulowania składek ubezpieczeniowych, bez względu na płeć osoby ubezpieczonej. Oznacza to wprowadzenie tzw. Unisex-Tarife, czyli taryf zapewniających takie same świadczenia, po takiej samej cenie, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Tak zdecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uznał on, że różnicowanie cenowe taryf dla kobiet i mężczyzn jest niezgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która między innymi zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć. 

Jak było do tej pory? Obecnie, przy obliczaniu składek wielu rodzajów ubezpieczeń, płeć jest brana pod uwagę jako jeden z głównych kryteriów, co ma swoje odzwierciedlenie w różnej wysokości składek dla kobiet i mężczyzn. Na przykład, kobiety płacą generalnie mniejsze składki ubezpieczenia na życie, ponieważ żyją średnio 6 lat dłużej od mężczyzn, mniejsze jest więc prawdopodobieństwo ich śmierci w okresie ubezpieczenia. Odwrotnie jest w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Ponieważ kobiety generują większe koszty leczenia, płacą znacznie wyższą składką niż mężczyźni. 

Jak będzie po 21.12.2012? Dla wszystkich umów, które zostaną spolisowane po 21.12.2012, będą obowiązywały nowe zasady, tzn. składki ubezpieczeniowe dla kobiet i mężczyzn będą identyczne. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że składki powinny zostać wyrównane w taki sposób, że wrosną dla tej płci, która płaci do tej pory mniej i zmaleć dla tej, która płaci obecnie więcej. Wszystko wskazuje jednak na to, że tak niestety nie będzie. Pokazuje to przykład dotowanego przez państwo ubezpieczenia emerytalnego Riester-Rente, dla którego taryfy Unisex obowiązują już od 2006 r. Po wprowadzeniu zmian składki dla mężczyzn wzrosły o ok. 10%, składki dla kobiet zmniejszyły się tylko minimalnie. Pobnego scenariuszu można spodziawać sie po 21 grudnia. Najprawdopodobniej składki wzrosną dla płci, która płaci obecnie mniej. Dla płci, która dzisiaj płaci więcej, składki zmniejszą się, jeżeli w ogóle, tylko nieznacznie.  

Jaki jest powód generalnego wzrostu składek? Wprowadzenie Unisex-Tarife wiąże się z koniecznością kalkulowania składek na nowych zasadach. Obecne składki kalkulowane są na podstawie wieloletnich danych statystycznych, dzięki czemu są relatywnie dokładne. Po wprowadzeniu zmian, takich danych w dużej mierze po prostu nie będzie. Ubezpieczalnie będą zmuszone kalkulować ostrożniej, co niestety przełoży  się na generalny wzrost poziomu składek. 

Dla kogo wzrosną składki ubezpieczeniowe (dotyczy umów spolisowanych po 21.12.2012)

rodzaj ubezpieczeniadla kogo wzrosną składki?
ubezpieczenie zdrowotnemężczyźni
ubezpieczenie życiakobiety
ubezpieczenie emerytalnemężczyźni
ubezpieczenie komunikacyjnekobiety (czasami)
ubezpieczenie od niezdolności do wykonywania zawodukobiety
ubezpieczenie wypadkowekobiety (czasami)

Kto skorzysta? Kto straci? Zmiany dotyczą wszystkich umów, które zostaną spolisowane po 21.12.2012. Warto więc za wczasu porównać oferty i zawrzeć umowę ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach. Zmiany szczególnie dotkną ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie, 35-letnia kobieta płaci o ok. 35% wyższą składkę od mężczyzny w tym samym wieku. Należy się wobec tego spodziewać znacznych podwyżek dla mężczyzn. Odwrotnie jest w przypadku ubezpieczenia na życie, za które mężczyźni płacą obecnie o ok. 40-50% wyższą składkę. Po 21.12.2012 składki dla kobiet najprawdpodobnie znacznie wzrosną. Zmiany dotkną także ubezpieczeń emerytalnych, tym razem na niekorzyść panów. Również osoby, które mają już wykupione ubezpieczenie, powinny zastanowić się nad ewentualną zmianą taryfy. Należy przy tym pamiętać o okresach wypowiedzenia istniejących umów. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, umowę można najczęściej wypowiedzieć najpóźniej do 30 września, w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego – najpóźniej do 30 listopada. W przypadku innych ubezpieczeń, wypowiedzenie można złożyć najczęściej najpóźniej 3 miesiące przed upływem roku ubezpieczeniowego.  


PLDF GmbH

Firma PLDF GmbH została założona w 2008 roku w Monachium. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni i wykształceni specjaliści z zakresu finansów osobistych i firmowych. Specjalizujemy się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Mobile/WhatsApp: +49 17610340462

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »