Aktualności

Tylko do 31 lipca – Ostatnia szansa na bardziej koszystne cenowo ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Idą zmiany, od 1 sierpnia będzie zdecydowanie drożej. Wyjaśnij swoją sytuację ubezpieczeniowąna terenie Niemiec do 31 lipca i uniknij płacenia zaległych składek ! Wszystkie osoby, mające miejsce zamieszkania na terenie Niemiec, są zobowiązane do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jeszcze dotychczas się nie ubezpieczyłeś, nie Read more…

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zdrowotnego

Opisane poniżej reguły dotyczą pełnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (niem. Krankheitskostenvollversicherung inkl. Pflegepflichtversicherung). Minimalny okres umowy ubezpieczeniowej wynosi zazwyczaj 2 lata. Oznacza to, że zawierając po raz pierwszy umowę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczalnię można zmienić najwcześniej po upływie 2 lat ubezpieczeniowych. Read more…

Translate »